Badania

W ramach działań doradczych prowadzimy badania satysfakcji Klientów i Pracowników. Zakres i metodologię badań dostosowujemy do indywidualnych programów oraz potrzeb Klientów.

Badania stanowią materiał wyjściowy w procesie skutecznego zarządzania dzięki zdefiniowaniu sytuacji bieżącej firmy. Zdobyte podczas badań informacje są wykorzystywane w procesach decyzyjnych i stanowią punkt wyjścia do pracy nad poprawą jakości. Mogą być prowadzone cyklicznie lub jednorazowo. Projektujemy je tak, aby uzyskać informacje istotne z punktu widzenia Państwa firmy. Informacji szczegółowych udzielamy w oparciu o konkretne zapytania Klientów.