Projekty

 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych czy usługowych jest niekiedy niewydolne. Zarówno administracja, jak też fizyczne procesy działania są czasochłonne i drogie, a ponadto wymagają określonej liczby stanowisk pracy. Dotyczy to zarówno takich sfer jak administracja publiczna, bankowość, ubezpieczenia, jak i działalności handlowej oraz produkcyjnej.

 

Rozwiązaniem jest zorientowanie na omawiane procesy. Nasza firma we współpracy z Klientami prowadzi projekty doskonalenia procesów, w oparciu o analizę bieżącej sytuacji firmy, przedstawiamy propozycję zmian w ujęciu całościowym, wydolnym, wydajnym oraz ukierunkowanym na wyniki i na Klienta.

 

Dążymy do przewagi konkurencyjnej przez działania innowacyjne na czterech płaszczyznach: Klienta, kosztów, jakości oraz okresu realizacji zadań.

 

Zazwyczaj rozróżniamy trzy sposoby doskonalenia procesów:

 

  1. Ciągły - Istniejące procesy poddawane są analizie i korekcie w sposób ciągły,

  2. W sytuacjach krytycznych - Reorganizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa, spowodowana znacznymi zmianami wewnątrz i poza przedsiębiorstwem, odnoszącymi się do zysków, rynku, prawnych warunków ramowych itd.

  3. Ukierunkowanie na wyniki - Reorganizacja procesów w przedsiębiorstwie zmierzająca do zmiany celów przedsiębiorstw, jak np. nowe produkty, usługi, grupy Klientów.

 

W dzisiejszych czasach, gdy technologie i rynki zmieniają się w ogromnym tempie, funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie może być sprawą przypadku. Zdecydowanie musi ono podlegać ciągłemu usprawnianiu, kształtowanie procesów działania stało się bowiem stałym wyzwaniem. Nasza firma pomaga Klientm w podejmowaniu takich wyzwań. Zapraszamy do współpracy